Hoppa till huvudinnehåll

Kartläggning av brottslighet

Information om Staffanstorps kommuns brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete.

Som ett led i att effektivare kunna förebygga brott och andra otrygghetsskapande händelser arbetar vi i Staffanstorps kommun systematiskt, i samverkan med bland annat polisen, med att kartlägga var och när brott och andra otrygghetsskapande händelser sker i vår kommun. I detta arbete registrerar och sparar vi information om brott och andra otrygghetsskapande händelser som sker utomhus vid och riktade mot våra verksamheter och fastigheter och i gemensamhetsutrymmen såsom kommunala utrymmen till exempel bibliotek, förskolor, skolor, fritidsgårdar etc, samt sådant som sker mot företag/butiker. Sådant som sker inomhus i bostäder kartläggs inte. Vi kartlägger heller inte enskilda individer utan enbart brott och andra otrygghetsskapande händelser.

Den insamlade informationen används för att vi ska veta var och när saker sker och hur utvecklingen ser ut över tid. Den här informationen använder vi för att vi i samverkan ska kunna arbeta effektivare med brottsförebyggande och trygghetsfrämjande åtgärder.

Information samlas in löpande och sammanställs en gång i veckan vid möte med samverkanspartners såsom polis, det kommunala fastighetsbolaget, bevakningsbolag och andra kommunala verksamheter, såsom socialtjänst och fritidsverksamhet. Informationen lagras digitalt i ett verktyg som heter EMBRACE. Inga av allmänhetens personuppgifter lagras i EMBRACE.

Kommunstyrelseförvaltningen