Hoppa till huvudinnehåll

Bilda förening

Funderar du på att bilda en förening? Här får du en översikt kring hur du går till väga.

Kontakta först kultur och föreningsförvaltningen, det kanske finns en förening med den verksamhet du söker.

Finns det inte någon lämplig förening, samla intresserade till en första träff. För att bli bidragsberättigad till LOK-stöd (Lokalt aktivitetsstöd) i Staffanstorps kommun krävs bland annat att man har minst 15 medlemmar i åldern 4-19 år.

 • Att bilda en förening

  Vid den första träffen beslutas om bildandet av en förening samt föreningens ändamål eller syfte.

  En tillfällig styrelse (en interimsstyrelse) ordförande, sekreterare och kassör får i uppdrag att:

  • upprätta stadgeförslag
  • undersöka lokalfrågan
  • undersöka vilken riksorganisation föreningen bör tillhöra
  • kalla till ett föreningsbildningsmöte (första årsmötet)
  • göra ett förslag på verksamhetsplan och budget
  • föreslå namn på den nya föreningen
  • föreslå storlek på medlemsavgiften
  • undersöka vilken typ av försäkring som behövs för verksamheten (RF-anslutna föreningar har en kollektiv samlingsförsäkring)
  • ansöka om ett organisationsnummer
 • Ett första årsmöte

  Föreningsbildningsmöte – på första årsmötet

  • fastställs stadgarna
  • väljs ordförande, övriga styrelseledamöter, suppleanter, revisorer och valberedning
  • fastställs verksamhetsplan och budget
  • beslutas om vilken riksorganisation föreningen ska söka medlemskap i
  • fastställs medlemsavgiften
  • beslutas om att öppna postgirokonto/bankgiro eller bankkonto och vem som får teckna kontot (firmatecknare)
  • beslutas om föreningens namn
  • beslutas om försäkringsfrågan

  Första styrelsemötet konstituerar styrelsen sig, det vill säga har ett möte där de olika styrelseposterna fördelas, utom ordförande som väljs av årsmötet.

 • Bidrag

  För att få bidrag från kommunen måste ni registrera er hos kultur- och föreningsnämnden. Ni ska då lämna in:

  • Intyg från riks/distriktsorganisation om medlemskap
  • Stadgar
  • Protokoll (beslut om föreningens bildande)
  • Förteckning över medlemmar i åldern 4-19 år (namn, adress, födelseår/månad/dag och telefonnummer)
  • Intyg från postgirot, eller motsvarande om öppnat konto

Ytterligare upplysningar

Eva Hassgård

Handläggare

Telefonnummer
046-25 12 30

Kultur och föreningsförvaltningen