Hoppa till huvudinnehåll

Priser och stipendier

Varje år delar kommunen ut priser och stipendier till ungdomar och ledare som har gjort framträdande insatser och vill utvecklas inom kultur- och fritidsområdet. Det finns priser i kategorierna: årets idrottsprestation, ungdomsledarpris, kulturpris och kulturstipendium. Ansökningstiden öppnar den 1 januari och blanketten ska ha kommit in till Staffanstorps kommun senast den 15 februari.

Kulturpris

Staffanstorps kommuns kulturpris ska främja utvecklingen av kulturlivet i kommunen genom att lyfta fram och premiera person, förening eller organisations bidrag till förnyelse och utveckling av kulturlivet genom konstnärligt skapande i vid bemärkelse.

Kulturpriset tilldelas en nu verksam person, förening eller organisation med anknytning till kommunen, som i sitt konstnärliga skapande bidragit till förnyelse och utveckling av kulturlivet.

Beslut om vem som får kulturpriset  tas av Kultur och föreningsnämnden.

Kulturpris kan utdelas till person, förening eller organisation som gjort särskilda insatser inom kulturområdet. Förslag till pristagare kan inlämnas av dig som invånare i Staffanstorps kommun.

Kulturpriset uppgår till 10 000 kronor.

Priset kan delas mellan två pristagare. Vid två pristagare delas summan lika. Pristagare utses av Kultur och föreningsnämnden.

 • De senaste årens pristagare är:
  • 2022: Staffanstorps Motorförening
  • 2021: Staffanstorps Teaterförening
  • 2020: Anders Emgård
  • 2019: Karin Nilsson
  • 2018: Kerstin Ringdahl och Dinos orkester
  • 2017: Emil Jensen
  • 2016: Kim W Andersson
  • 2015: Inget pris utdelat
  • 2014: Linda Lundqvist
  • 2013: Mia Karlsson
  • 2012: Nils-Ebbe Holgersson
  • 2011: Staffanstorps Musikkår
  • 2010: Hans Nilsson, Staffanstorps Hembygdsförening och Walter Johansson, Staffanstorps Teaterförening
  • 2009: Enes Levic
  • 2008: Sven Hugosson och Ingeborg Johanesson
  • 2007: Ivan Pfeiffer
  • 2006: Eric Welin
  • 2005: Bengt Bengtsson
  • 2004: Staffanstorps Showdrill
  • 2003: Håkan Hardenberger
  • 2002: Staffansgillet
  • 2001: Åke Kjellquist
  • 2000: Lions club Staffanstorp
  • 1999: Christel Nilsson
  • 1998: Katarina och Ronny Hård
  • 1997: Johan Magnusson
  • 1996: Brita och Oskar Pekkari
  • 1995: Kerstin Nyberg
  • 1994: Staffanstorps Hembygdsförening
  • 1993: Eva Falck
  • 1992: Brita Håkansson
  • 1991: Eugén Johansson
  • 1990: Karin och Gösta Plantin
  • 1989: Anna-Lisa Persson
  • 1988: Anna-Lisa Larsson
  • 1987: Arne Karlqvist och Erik Kullenberg
  • 1986: Inget pris utdelat
  • 1985: Gert Åkesson
  • 1984: Ralph Höglund
  • 1983: Kristian Holmqvist
  • 1982: Elisabeth Baitsch Landén och Anders Emgård
  • 1981: Åke Hermansson
  • 1980: Sigfrid Bengtsson
  • 1979: Anna-Lisa Menander
  • 1978: Ingemar Ingers
  • 1977: Assar Bengtsson

Kulturstipendium

Staffanstorps kommuns kulturstipendium utdelas för att möjliggöra utbildning och fortbildning inom skilda konstnärliga områden för därtill förtjänta personer. Stipendiat bör vara folkbokförd i Staffanstorps kommun. Undantag från detta kan medges om man av utvecklingsskäl har behov av att vara skriven på annan ort.

Stipendiesumman uppgår till 8 000 kronor och kan delas mellan två stipendiater. Vid två stipendiater delas summan lika. Stipendium utdelas till personer som under utdelningsåret fyller högst 26 år.

Barn- och ungdomsledarpris

Syftet med ett barn och ungdomsledarepris  är att stimulera och uppmuntra barn- och ungdomsledare i ideella föreningar i kommunen. Priset är avsett för barn- och ungdomsledare i Staffanstorps kommun som är verksamma i föreningar i kommunen. Priset kan delas ut till barn och ungdomsledare som lagt ner ett mångårigt och framgångsrikt arbete för att främja barn och ungdomars utveckling. Priset kan endast  delas ut en gång till samma person. Undantag kan göras om ungdomsledaren är verksam i flera föreningar.

Pristagarna utses av Kultur och föreningsnämnden.

Ungdomsledarpriset uppgår till 10 000 kronor och delas ut till en pristagare per år.

Årets idrottsprestation

Årets idrottsprestation är till för att uppmuntra personer som är aktiva i kommunens idrottsföreningar till bra idrottsprestationer. Priset bör främst gå till person eller lag som har utvecklat sina färdigheter med hjälp av idrottslivet i kommunen. Undantag från ovanstående kan medges om man av utvecklingsskäl behöver vara mantalsskriven på annan ort eller om idrotten inte bedrivs i Staffanstorps kommun.

Priset består av en silverbägare samt 2 000 kronor. Den förening i Staffanstorps kommun som bedöms har fostrat den aktive får 5 000 kronor.

Priset utdelas till personer som under utdelningsåret fyller lägst 16 år. Man har dock frihet att göra undantag från ålderskravet om synnerliga skäl finns.

Kultur och föreningsförvaltningen