Hoppa till huvudinnehåll

Friluftsliv och motion

Du har kanske inte tänkt på det? Vi staffanstorpare är priviligierade. Vi har allt inom räckhåll, även naturen. Vi kan cykla längs våra slingriga vackra landsvägar. Vi kan andas doften av odlade fält och beteshagar längs beträdorna. Eller ge oss ut på upptäcktsfärd till våra unika mossar, vandra över ängar, förbi åkrar och fält, genom skogspartier, längs vackra åkanter.

Det finns många spännande naturområden att njuta av i Staffanstorps kommun. Vissa ända in på knuten, andra litet längre ut. Motionsslingor av olika längd och karaktär, härliga cykelstråk och våra fina beträdor där du kommer när andra naturområden än på många andra håll. Vi är väldigt måna om vår natur och har ett genomarbetat program för en grönare och vackrare kommun.

Cykelparadis

Staffanstorp har ett fantastiskt ringlade nätverk av vackra småvägar, perfekta att trampa fram längs böljande fält, skogsdungar, hagar, alléer, genom små fina byar och förbi vackra naturscenerier. Det finns många fina rastställena längs vägen, i form av kaféer, lantbutiker till Uppåkra arkeologiska center.

Motionsspår

Gullåkra Mosse

På gångavstånd från Staffanstorps tätort ligger en motionsslinga vid Gullåkra mosse. Under stenåldern och fram till bronsåldern var detta en offerplats. Ämbetsstenen som fungerade som bord under byastämmans möte ligger kvar intill en gammal hälsobrunn. Här finns också ett spännande fågelliv i en varierad natur med både av ängar, sjöar och träddungar. Det elljusupplysta spåret som håller mycket hög standard underhålls kontinuerligt och är handikappanpassat. Här finns också fina anlagda naturstigar, p-plats, bänkar att vila på och fågeltorn där du kan se ut över mossen.

Höjeåstråket

Vandringsleden löper utmed Höjeåns stränder, från Värpinge till Sankt Lars. Tack vare välvilligt inställda markägare har en gräsbevuxen zon upplåtits för leden i åkerkanten på åns södra sida.

Allemansrätten

Tack vare allemansrätten kan vi röra oss fritt i den svenska naturen. Men, allemansrätten är inte bara en rättighet utan innebär också skyldigheter. Vi som använder allemansrätten och vistas i naturen behöver också ta hänsyn; till natur och djurliv, markägare och andra besökare. Mer information om allemansrätten hittar du på Naturvårdsverkets hemsida.

Kultur och föreningsförvaltningen