Hoppa till huvudinnehåll

Beträdor

Staffanstorps kommun har väldigt litet allemansrättslig mark. En stor del av vår jord brukas och odlas och på sådan mark får vi inte vandra fritt. Just därför finns våra unika beträdor. En beträda är en gräsremsa längs åkerkanter där det är möjligt att promenera eller rida.

I dag kan allmänheten njuta av en 13 kilometer lång promenad mellan åkrarna och uppleva den natur och det kulturlandskap som annars är svårt att ta del av. Beträdorna är ett finurligt system som ursprungligen skapades i Staffanstorp för att ge oss invånare möjlighet att komma ut i naturen, trots att allemansrätten inte gäller på den odlade åkermarken.

På beträdorna, breda gräsbesådda klippta strängar i åkerkanterna, får vi vandra, jogga eller rida fritt. Här kan vi uppleva kulturlandskapet och den skånska landsbygden på doftavstånd. Merparten av beträdorna finns mellan Tottarp och Djurslöv.

Som allmänna ordningsregler för de som utnyttjar ”beträdan” gäller:

 • Ridning får inte ske då marken är mjuk och spårbildning sker,
 • hundar ska hållas kopplade,
 • endast behöriga fordon får köras på det upplåtna området.

Det var markägaren och lokalpolitikern Anders Björkman som kom med den goda idén i slutet av 1980-talet.

Ordet beträda är en ordlek där substantivet ”träda” och verbet ”beträda” parats med varandra.

Visa respekt för naturen

Beträdorna är något utöver allemansrätten. Var extra noga med att lämna beträdorna i samma skick som när du kom. Beträdorna slås två gånger per säsong och får användas för ridning endast vid torr väderlek annars kan gräsvålen ta skada. Tänk på att parken vid Djurslövs gård är privat. Hundar ska hållas kopplade inom området.

 • Kolböra mosse och beträdorna

  Kolböra är en unik kulturhistorisk plats, med en väl synlig gammal bronsåldersgrav och flera rester av boplatser. Dessutom har en mammutbete hittats här. Området består av en gammal torvmosse med ett litet öppet vatten som omgärdas av beteshagar. De unika beträdorna ger dig 1,3 mil ridleder eller vandringsleder i åkerkanterna runt i hela området.

  Åstradsgårdens fickpark

  Fickparker är vackra miniparker ofta inte större än en vanlig villaträdgård, men med ett högt prydnadsvärde, stark rumslighet och varierad spännande växtlighet. Åstradsgårdens fickpark ligger intill hembygdsgården mitt i Staffanstorp och utformningen har inspirerats av Enköpings berömda fickparker. Norra Lundavägens fickpark och är en nyanlagd sinnenas trädgård med sittplatser, buskar och rabatter med klassiska blommor.

  Sockerbruksparken

  Sockerbruksparken är en trädbevuxen belyst park med rik fauna och flora som ska rustas upp de närmaste åren, med start sommaren 2010.

  Vallby mosse

  Naturreservatet som ligger öster om Kyrkheddinge består av en mindre sjö i en gammal torvtäkt, med tät vegetation och rikt fågelliv. Den omges av en tät vegetationszon, åkrar och kulturbetesmark.

  Höje å och Sege å

  Gå på upptäcksfärd längs vackra åkanter vid våra fina åar, eller ta en kanotfärd längs med Höje å. Ån som ligger i norra delen av kommunen rinner i en dalgång mellan E6:an och den gamla banvallen mellan Lund och Staffanstorp. Den kantas av betesmarker, skogsdungar och dammar med högt naturvärde och längs ån finns en unik insektsfauna och ett unikt fågelliv. Sege å passerar södra delen av Staffanstorps kommun på sin väg från Börringesjön ut till Lommabukten i Öresund.

  Visste du att vi har fina fiskevatten i Höje å, ända från Alberta kvarn ut till kusten? Du kan få mer information om fiske på Höje å Fiskevårdsområdes hemsida.

  Flackarpsstråket

  Längs Höje å från Värpinge till S:t Lars på gränsen mot Lund, sträcker sig en led som gör det möjligt att vandra på åns båda sidor, både österut och västerut från Källbymölla.

  Alberta mosse

  Detta är en liten våtmark, som omges av åkrar, vägar och bostäder. Här finns mindre betesmarker, ängar och en allé runt mossen som gör den än mer inbjudande. Fågellivet och växtligheten är rik och du kan gå runt hela mossen.

  Albertaravinen

  Vackert naturområde i vacker bred dalgång med frodig och rik vegetation.

Kultur och föreningsförvaltningen

Relaterade sidor