Två nya tätorter i Staffanstorps kommun

…har idag offentliggjort ny statistik, där det bland annat framkommer att Staffanstorps kommun nu har fem tätorter (tidigare tre). Det är Grevie-Beden (241 inv. 2010) och Bergströmshusen (209 inv. 2010) som numera klassas som tätorter i statistiken. Övriga tätorter i kommunen är Staffanstorp (14 808 inv.) Hjärup (4 265 inv.) Kyrkheddinge (276 inv.) Definitionen av en tätort är i korthet att den ska bestå av sammanhängande bebyggelse med högst 200…

Läs mer

Adresser

Kommunen ansvarar för all adressättning. Har du frågor om din adress, eller vilken adress du kommer att få, kontakta Birgitte Persson, 046-25 14 40. Hur ser en adress ut? Inom tätorter består adressen av gatunamn / vägnamn med adressnummer. Exempel på en tätortsadress är Storgatan 2. På landsbygden är numreringen avståndsbaserad. Numret baseras på sträckan från vägens början, t ex vid 1340 m från huvudväg till fastighet på höger sida erhålls nr…

Läs mer

Hyresvärdar

I Staffanstorps kommun finns det bostäder av alla typer, allt från hyreslägenheter via bostadsrätter till större tomter med fribyggda villor. I Staffanstorps och Hjärups tätorter finns tätare bebyggelse med lägenheter där kommunikationer, service och nöjen finns runt hörnet, här finns också villa- och radhusområden där du ofta har en tomt att njuta av. Beger du dig sedan utanför tätorten hittar du både lantgårdar och annan typ av boende där…

Läs mer

Säkra och trygga grönområden

Fina lummiga parker och vackra gröna områden attraherar och lockar alltid ut fler människor. Om många rör sig utomhus i våra grönområden och tätorter skapas en större trygghetskänsla. Att planera för trygghet och säkerhet är självklart vid upprustning av befintliga parker och grönområden och vid skapande av nya gröna områden. Alla medborgare ska tryggt kunna röra sig ute i alla områden. – Trygghets- och säkerhetsarbetet är en viktig del i…

Läs mer