Hoppa till huvudinnehåll

Biltvätt

Tvätta inte bilen på gatan, gården eller p-platsen. Tvättvattnet rinner då orenat ut i vattendrag, sjöar och hav. Om du vill tvätta din bil själv, gör det i en ”gör det själv-hall” där smutsvattnet tas om hand och renas. Vid enstaka rengöring kan du ställa dig på en grusplan eller gräsmatta långt från vattendrag, dagvattenbrunnar och dricksvattenbrunnar, använd miljömärkta biltvättmedel och andra bilvårdsmedel.

I bilschampon och i ännu högre grad i avfettningsmedel finns ämnen som kan skada eller störa djur och växtlivet i vattenmiljön.

Dessutom innehåller tvättvattnet olja och tungmetaller som bly, kadmium och krom från din bil. Fördelen med miljöanpassade schampon är att deras tensider lättare och snabbare bryts ner i reningsverk och i naturen.

Kontakta oss

Miljöenheten

Telefonnummer
Växel: 046-25 11 00

Besöksadress

Rådhuset, Torget 1

Stadsbyggnadsförvaltningen