Hoppa till huvudinnehåll

Kemisk bekämpning för privatperson

Ett växtskyddsmedel är ett bekämpningsmedel och kan använda för att skydda dina växter mot ohyra och sjukdomar eller för att få bort oönskade växter och ogräs i trädgården. I Sverige är det bara tillåtet att använda växtskyddsmedel som är godkända av Kemikalieinspektionen.

Eftersom växtskyddsmedel fungerar genom att skada levande organismer kan de även innebära risker för andra organismer än de som du vill bekämpa. Innan man väljer att använda ett bekämpningsmedel behöver man i första hand satsa på andra metoder, så som mekanisk ogräsrensning och god näringstillförsel för en sund odling och trädgård. Välj gärna plantor som har bra motståndskraft mot exempelvis sjukdomar och vid bekämpningsbehov använd helst medel med låg risk. Det är även bra med mångfald, blommor och växter som tillsammans ger lång blomsäsong och lockar till sig olika nyttodjur som i sin tur kan hjälpa till att hålla ohyra borta.

Om du väljer att använda ett bekämpningsmedel är det viktigt att du också följer de villkor för hur medlet ska användas. Villkoren för hur medlet ska användas ska stå på förpackningen och i bruksanvisningen. Genom att följa villkoren använder du medlet på ett säkert sätt.

Du hittar mer råd och information om hur du som privatperson kan använda växtskyddsmedel på Kemikalieinspektionens webbplats

Kontakta oss

Miljöenheten

Telefonnummer
Växel: 046-25 11 00

Besöksadress

Rådhuset, Torget 1

Stadsbyggnadsförvaltningen