Hoppa till huvudinnehåll

Farliga ämnen i varor

Du har rätt att få information om kemikalier i varor och kemiska produkter. Det är information som kan göra det enklare för dig att göra medvetna kemikaliesmarta val i vardagen. Du har rätt att få veta om en produkt eller en vara innehåller särskilt farliga ämnen. Butiken ska lämna information om detta inom 45 veckodagar. För dig som konsument är 45-dagarsregeln viktig.

När du handlar i EU har du som konsument rätt att få information om särskilt farliga ämnen som kan finnas i prylar som du vill köpa, exempelvis mobiltelefoner, heminredning och kläder. Bland annat har du rätt att få veta om varan innehåller något särskilt farligt ämne som finns med på EU:s så kallade kandidatförteckning. Du har rätt att få denna information av den som säljer varan, om mängden särskilt farligt ämne i varan överstiger 0,1 procent av varans vikt. Det ska ske utan kostnad och inom 45 dagar från det att du har begärt att få informationen.

Du hittar mer om din rätt att få ut information om kemikalier och farliga ämnen i varor och produkter på Kemikalieinspektionens webbplats

Kontakta oss

Miljöenheten

Telefonnummer
Växel: 046-25 11 00

Besöksadress

Rådhuset, Torget 1

Stadsbyggnadsförvaltningen