Hoppa till huvudinnehåll

Kemikalier i hushållet

En stor andel av de produkter och varor som används inom hushållet består av kemikalier och blandningar av sådana. Exempel på sådant är rengöringsmedel av olika slag, doftstick, målarfärger och hygienartiklar. Flera av dessa kemiska produkter och varor kan vara skadliga för hälsan eller miljön. Vilka produkter vi väljer att köpa och hur vi hanterar dem är en av de viktigaste frågorna för god hälsa, bra miljö och av det ett hållbart samhälle.

Kemikalier finns i vår vardag och i saker omkring oss. De är i grund och botten byggstenarna till de produkter och varor som finns och produceras på nytt. Man kanske inte alltid tänker på det men kemiska ämnen finns även i varor som till exempel tuschpennor, tonerkasetter, luktsuddgummin, myggspiraler, plastleksaker med mjukgörare, kläder med impregneringsmedel och hemelektronik.

Som konsument är det ofta svårt att veta vad som är ett bra eller dåligt produktval med hänsyn till miljön. En del produkter och varor är märkta med ett miljömärke som kan vara till hjälp för konsumenten.

Du kan även hitta mer information om kemikalier i vardagen på Kemikalieinspektionens webbplats.

Hållbar användning av kemiska ämnen

Här följer några exempel på vad man kan göra för en mer hållbar användning av kemiska ämnen

  • Handla miljömärkt eller ekologiskt när du kan
  • Skaffa dig kunskap, våga fråga vad varan innehåller
  • Lär dig symbolerna på kemiska produkter
  • Undvik varor som har behandlats med bakteriedödande ämnen
  • Städa lite oftare men använd så lite kemikalier som möjligt och tänk på att vädra
  • Gå igenom de kemikalier som finns i hemmet och rensa bort de som saknar etikett eller blivit gamla
  • Lämna elektronik och rester av eller gamla kemikalier till återvinningsstationen
  • Förvara alltid kemikalier utom räckhåll för små barn
  • Låt inte små barn leka med elektronik, exempelvis avlagda mobiltelefoner

Kontakta oss

Miljöenheten

Telefonnummer
Växel: 046-25 11 00

Besöksadress

Rådhuset, Torget 1

Stadsbyggnadsförvaltningen