Hoppa till huvudinnehåll

Samverkan inom rehabilitering – Finsam

Finsam är ett finansiellt samordningsförbund bildat för att samordna gemensamma insatser kring rehabilitering. Samordningsförbundet Burlöv-Staffanstorp har från och med den 27 mars 2012 ansvaret för den finansiella samordningen i Burlövs kommun och Staffanstorps kommun.

De samverkande parterna är Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region Skåne, Burlövs kommun och Staffanstorps kommun. Samordningsförbundet är en egen myndighet som själv avgör hur resurserna ska användas.

Med samlade krafter kan vi uträtta mer

Finsam (finansiellt samordningsförbund) är en samverkansmodell och ett sätt för kommunerna, regionen och statliga myndigheter att ge den enskilde invånaren förutsättningar till en bättre hälsa och möjligheter till egen försörjning för att skapa en positiv framtid.

De samverkande parterna är Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Skåne, Burlövs kommun och Staffanstorps kommun.

Ett nytt tänkande

Svenska samhällets välfärdssystem är inte organiserat för personer som behöver stöd från flera myndigheter. Rehabilitering av dessa personer kräver kompetens och verktyg från flera myndigheter i samverkan. Därför behövs ett finansiellt samordningsförbund.

Inom rehabiliteringsområdet finns det möjligheter till samordnade rehabiliteringsinsatser i syfte att uppnå eller förbättra en enskilds arbetsförmåga. Den finansiella samordningen mellan fyra samverkande parter inom rehabiliteringsområdet ska underlätta en effektiv resursanvändning.

Med individen i centrum

Genom finansiell samordning kan vi ha en helhetssyn på individens behov och ta ett samlat ansvar för insatserna. Finansiell samordning skapar möjligheter att utveckla och pröva nya former för organisering och arbetssätt i våra verksamheter.

Kontakt

Anna Hellström

Förbundschef

Samordningsförbundet Burlöv-Staffanstorp

Telefonnummer
046-287 17 92

Adress

Rådhuset, Torget 1
245 80 Staffanstorp

Kommunstyrelseförvaltningen