Hoppa till huvudinnehåll

Samverkan inom rehabilitering – Finsam

Den 1 januari 2004 trädde lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser i kraft (Finsam). Lagen gör det möjligt för Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommun och region att samverka finansiellt genom att bilda samordningsförbund. Samordningsförbundens uppgift är i första hand att finansiera insatser för att medborgare ska få stöd och rehabilitering som ger dem möjlighet att försörja sig själva.

Samordningsförbundet Burlöv-Kävlinge-Staffanstorp-Vellinge har från 2023 ansvaret för den finansiella samordningen i Burlövs, Kävlinges, Staffanstorps och Vellinges kommuner. Samordningsförbundet är en egen myndighet som själv avgör hur resurserna ska användas.

Med samlade krafter kan vi uträtta mer

Samordningsförbundet är en samverkansmodell och ett sätt för kommunerna, regionen och statliga myndigheter att ge den enskilde invånaren förutsättningar till en bättre hälsa och möjligheter till egen försörjning för att skapa en positiv framtid.

De samverkande parterna är Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Skåne, Burlövs kommun, Kävlinge kommun, Staffanstorps kommun och Vellinge kommun.

Ett nytt tänkande

Svenska samhällets välfärdssystem är inte organiserat för personer som behöver stöd från flera myndigheter. Samordnade rehabiliteringsinsatser är en möjlighet som kan förbättra hälsan och korta vägen till egen försörjning för individer. Att kunna erbjuda denna möjlighet kräver kompetens och verktyg från flera myndigheter i samverkan. Därför behövs ett finansiellt samordningsförbund.

Inom rehabiliteringsområdet finns det möjligheter till samordnade rehabiliteringsinsatser i syfte att uppnå eller förbättra en enskilds arbetsförmåga. Den finansiella samordningen mellan fyra samverkande parter inom rehabiliteringsområdet ska underlätta en effektiv resursanvändning.

Med individen i centrum

Genom finansiell samordning kan vi ha en helhetssyn på individens behov och ta ett samlat ansvar för insatserna. Finansiell samordning skapar möjligheter att utveckla och pröva nya former för organisering och arbetssätt i våra verksamheter.

Läs mer om Finsam här.

Kontakt

Annie Niubó

Förbundschef

Mobilnummer
070- 476 98 92

Adress

Rådhuset, Torget 1
245 80 Staffanstorp

Mica Wulff-Kamm

Personuppgiftsombud

ATEA

Telefonnummer
046-16 34 60

Adress

Atea Sverige AB
Pildammsvägen 6
211 46 Malmö

Arbetsmarknadsförvaltningen