Hoppa till huvudinnehåll

Nätverk och samarbeten

För att stimulera och påverka utvecklingen av det regionala och lokala närings- och arbetslivet initierar och deltar Staffanstorps kommun i olika samarbetsprojekt.

Staffanstorps kommun ingår i nätverket MalmöLundregionen som är ett strategiskt samarbete mellan kommunerna Burlöv, Eslöv, Höör, Kävlinge, Lomma, Lund, Malmö, Skurup, Staffanstorp,
Svedala, Trelleborg och Vellinge. Tillsammans tar MalmöLundregionen fram övergripande strategier, lyfter upp hela regionens styrkor och bredd samt samarbetar i praktiska frågor. I samarbetets handlingsprogram finns tre prioriterade utvecklingsområden: fysisk planering och infrastruktur, arbetsmarknads- och utbildningsfrågor och näringslivsfrågor.

För mer information MalmöLundregionens hemsida (länk öppnas i ny flik).Öppnas i nytt fönster

Staffanstorp kommun samverkar också, tillsammans med Burlöv, Kävlinge Lomma, Svedala och  Vellinge, i nätverket Samverkan Sydväst. Samverkan handlar bland annat om näringslivsfrågor och turism, men också om djupare samarbeten i olika konstellationer gällande samutnyttjande av gemensamma resurser på kommunal förvaltningsnivå – till exempel brandväsende, löneservice och IT.

Förutom ovanstående samverkansområden finns ett flertal frågor, relevanta för den fysiska planeringen, som berör en eller flera grannkommuner.

Nätverk för företagare i Staffanstorp

Kommunstyrelseförvaltningen