Hoppa till huvudinnehåll

Brukarrådet

För att främja delaktighet och inflytande har Staffanstorps kommun ett brukarråd där personer med erfarenhet av psykisk ohälsa har möjligheten att vara delaktiga.

Det kan vara att stödja kommunen i framtagandet av handlingsplaner och policys. Brukarrådet består av representanter från omsorgsnämnden, omsorgsförvaltningen och medborgare. Brukarrådet sammanträder fyra gånger om året.

Kommunstyrelseförvaltningen