Hoppa till huvudinnehåll

Samordnad individuell plan, SIP

Om du har behov av insatser från både hälso- och sjukvården och socialtjänsten (kommun), kan du få stöd genom en samordnad plan. Planen formas utifrån dina behov och tas fram tillsammans med dig och de personer som du önskar ska närvara.

Den individuella planen ska handla om dina behov, styrkor och önskemål, minst lika mycket som stöd och behandling. Syftet med planen är att du ska få det samordnade stöd och den vård som du har rätt till och behöver. Läs mer på 1177.se

I planen ska framgå:

  • vilka insatser som ska göras
  • vem som ska ansvara för insatserna
  • om kommunen eller landstinget ska ha det övergripande ansvaret
  • hur planen ska följas upp.

SIP på tre minuter

Nedan ser du en film som beskriver vad SIP är. Filmen vänder sig brukare, personal eller politiker, men även till chef eller utvecklingsledare som vill sprida information om SIP i sin verksamhet. Informationsfilmen om SIP berör alla åldrar. Filmen kommer från Sveriges kommuner och Regioner, SKR.

Omsorgsförvaltningen