Hoppa till huvudinnehåll

Personligt ombud

Personligt ombud riktar sig till personer som är 18 år eller äldre, bosatta i Staffanstorps kommun och som på grund av psykisk funktionsvariation har betydande och väsentliga svårigheter att klara av vardagen. Personligt ombud arbetar alltid tillsammans med personen och på dennes uppdrag.

Exempel på vad personligt ombud kan erbjuda stöd med:

  • Följa med som stöd till vården
  • I kontakt med myndigheter
  • Att få tillgång till vård och stöd
  • Att förbättra sin livssituation
  • Återta inflytande och makt över sitt liv

Ombudet är fristående från vårdorganisationer och myndigheter, anställd av PO-Skåne. Du kan få hjälp av ombudet för att ta till vara på dina rättigheter i samhället. Personligt ombud är en hjälp till hjälpen. Det är kostnadsfritt att ha kontakt med det personliga ombudet. Personligt ombud  har tystnadsplikt och skriver inga journaler.

Personligt ombud

PO Skåne

Mobilnummer
076-856 53 27

Omsorgsförvaltningen