Hoppa till huvudinnehåll

Fristående förskolor

Kontaktuppgifter till förskolorna hittar du genom att klicka på respektive förskolas namn.

Staffanstorp

Domsagans förskolaÖppnas i nytt fönster

En dag på förskolan kännetecknas av bland annat skapande verksamhet, utevistelse, experimenterande, matematiska lekar, språklig stimulans och social samvaro.

Förskolan Axet och DruvanÖppnas i nytt fönster

Förskolorna drivs av Svenska kyrkan. Målsättningen är bland annat att skapa en trygg och utvecklande miljö för barnen där både stora och små har roligt tillsammans.

Jeppsagårdens förskolaÖppnas i nytt fönster

Förskolan vill ge barnen en trygg, rolig och lärorik start på livet. Rörelse, avslappning och utevistelse är en del av vardagen.

Myrans förskolaÖppnas i nytt fönster

Förskolan satsar på barnens motorik och har en stor härlig gymnastiksal. Här läggs grunden för en hälsosam livsstil.

Solstrålens förskola

Förskolan utgår från det enskilda barnets förutsättningar att utvecklas. Alla barn bär med sig olika kompetenser och en vilja att utforska sin omvärld. Genom samspelet mellan oss pedagoger och barnen har vi fantastiska möjligheter att lära av varandra.

Staffanstorps Montessori

Förskolan erbjuder barnen möjlighet att i en lustfylld och trygg miljö utvecklas till kreativa, självständiga människor som finner glädje i att söka kunskap.

Trollflöjtens förskolaÖppnas i nytt fönster

Förskolan erbjuder barnen en god miljö för lek, utveckling, lust och lärande. På förskolan arbetar man temainriktat och serverar hemlagad mat.

Åkershus förskolaÖppnas i nytt fönster

Förskolan bedriver verksamhet i lokaler med närhet till både natur, grönområde och kulturutbud så som bibliotek med mera. Förskolan satsar på små barngrupper, mycket ute vistelse, trygghet och glädje.

Åkertäppans förskolaÖppnas i nytt fönster

Förskolan arbetar för att barnen ska känna trygghet och få ett positivt intryck av sin förskoletid. Förskolan har en kock som lagar hemlagad mat.

Norlandia Förskolor Synonymen

Synonymen är belägen i stadsdelen Nevishög i Staffanstorp. Genom vårt pedagogiska arbete genomför vi olika projekt och aktiviteter under året för att stimulera barnen till nya lärdomar och erfarenheter. Vi har en stor innergård med planteringar och utomhusleksaker där vi vistas dagligen. I närområdet finns gott om grönområden, lekplatser och bibliotek som vi regelbundet besöker.

Norlandia Förskolor Lilla EmiliaÖppnas i nytt fönster

Lilla Emilia erbjuder en trygg, utvecklande och lekfull lärmiljö där barnens nyfikenhet och lärande stimuleras. Vi erbjuder 110 förskoleplatser i en modern fastighet med stor utegård där våra barn vistas dagligen. Genom vårt pedagogiska arbete genomför vi olika projekt och aktiviteter för att stimulera våra barn till nya lärdomar och erfarenheter.

Hjärup

Klockaregårdens förskolaÖppnas i nytt fönster

Förskolan sätter lek, glädje och det enskilda barnets behov i centrum. De arbetar med ”lyssnande pedagogik”, lyssnar till barnets frågor, funderingar och lösningar, där pedagogerna är vägvisare som stöttar och vägleder i en trygg, rolig och lärorik miljö.

Norlandia Förskolor TrädgårdslundenÖppnas i nytt fönster

Trädgårdslunden erbjuder en trygg, utvecklande och lekfull lärmiljö där barnens nyfikenhet och lärande stimuleras. Vi erbjuder 89 förskoleplatser i en modern fastighet med stor utegård där våra barn vistas dagligen. Genom vårt pedagogiska arbete genomför vi olika projekt och aktiviteter för att stimulera våra barn till nya lärdomar och erfarenheter.

Nordanå

Duvemåla förskola

Förskolan bedriver sin pedagogiska verksamhet på en bondgård och har tillgång till en fantastisk utemiljö, med bland annat hönor, kaniner och stora grönområden. Förskolan har både inneavdelningar och en uteavdelning.

Tottarp

Förskolan TotteÖppnas i nytt fönster

Förskolan Totte är en liten uteförskola som drivs som föräldrakooperativ utan arbetsplikt för föräldrarna. Tottes lokaler ligger i direkt anslutning till Tottarps skola. På Förskolan Totte läggs tonvikten på utevistelse, miljö, aktivt kretsloppstänkande och resurssnålhet.

Utbildningsförvaltningen

Relaterade sidor