Hoppa till huvudinnehåll

Äga, köpa eller sälja en förorenad fastighet

I takt med att samhället växer och att områden som tidigare inte varit bebyggda eller att en industritomt omvandlas till plats för bostad kan i vissa fall även spår av tidigare verksamheter upptäckas. Det kan till och med vara så att det påträffas kvarlämnade föroreningar. Ett förorenat område kan utgöras av både mark, vatten och byggnader.

Det är viktigt att känna till om en fastighet är förorenad eftersom det i så fall kan finnas risker med att bo eller vistas på den. Länsstyrelsen är den myndighet som samordnar länets arbete med förorenade områden, bedriver tillsyn och ger stöd till kommunerna. Kommunen bedriver tillsyn över de verksamheter och platser som kommunen ligger under kommunens tillsyn.

Mer information

Länsstyrelsen i Skåne har en webbsida om förorenade områden (länk öppnas i ny flik) där det finns mer information om förorenade områden samt en digital karta över förorenade områden.

I länsstyrelsernas broschyr “Att äga, köpa eller sälja en förorenad fastighet – ditt ansvar” (på ebhportalen.se) kan du läsa mer om vilka regler som gäller om du har en förorenad fastighet.

Kontakta oss

Miljöenheten

Telefonnummer
Växel: 046-25 11 00

Besöksadress

Rådhuset, Torget 1

Stadsbyggnadsförvaltningen