Hoppa till huvudinnehåll

Förhandsbesked

Ett förhandsbesked anger om en viss åtgärd kan tillåtas på den aktuella platsen.

  • Behovet av att ansöka om förhandsbesked är störst vid åtgärder utanför detaljplan. Om det är osäkert att bygglov kan beviljas för en åtgärd är det lämpligt att först söka ett förhandsbesked.
  • En ansökan om förhandsbesked kräver inte lika många handlingar som en ansökan om bygglov. Eftersom ansökan kan göras på lite enklare handlingar, krävs inte lika mycket projektering som inför en bygglovsansökan och på så sätt spar sökanden både tid och pengar.
  • Om positivt förhandsbesked ges och sökanden vid en framtida bygglovsansökan uppfyller kriterierna i förhandsbeskedet, är kommunen förpliktigade att lämna bygglov för åtgärden.
  • Ett förhandsbesked är giltigt i två år.

Mer information avseende förhandsbesked finns på Boverkets hemsida.Öppnas i nytt fönster

Kontakta byggenheten

Bygglovshandläggare och Byggnadsinspektör

Telefonnummer
046-25 14 10 (Bygglovshandläggare)
Telefonnummer
046-25 14 12 (Byggnadsinspektör)

Besöksadress

Rådhuset, Torget 1
245 80 Staffanstorp

Besökstid:

Byggenheten har drop-in besökstid varje tisdag klockan 13:00-17:00, samt varje torsdag klockan 13:00-15:00.

Det finns även möjlighet att boka möte genom bygglov@staffanstorp.se, så återkommer en handläggare med förslag på tid.

Telefontider:

Måndag klockan 10:30-12:00

Tisdag klockan 13:00-17:00

Torsdag klockan 13.00-15.00

OBSERVERA! Dag före röd dag utgår tisdagarnas och torsdagarnas besöks- och telefontid.

Stadsbyggnadsförvaltningen