Hoppa till huvudinnehåll

Solcellspaneler

Det har blivit populärt att montera solcellspaneler. Innan arbetena påbörjas måste det dock säkerställas att åtgärden inte kräver bygglov.

För att solcellspaneler ska anses vara bygglovsbefriade behöver följande krav uppfyllas:

  • Monteras utanpåliggande på tak eller fasad.
  • Följer byggnadens fasad/taklutning.
  • Att byggnaden inte omfattas av något kulturmiljöskydd, till exempel K-märkning eller är utpekat som en sockerbit i Kulturmiljöprogrammet.
  • Att detaljplanen inte har någon bestämmelse avseende takkulör, till exempel att takkulör måste vara röd.

Även om solcellspaneler uppförs bygglovsbefriat så kan räddningstjänsten behöva bli informerade i vissa fall, för mer information se Räddningstjänsten Syds hemsida.

Vid frågor till räddningstjänsten avseende solceller och vad som gäller specifikt i Staffanstorps kommun, vänligen kontakta Räddningstjänsten Staffanstorp-Lomma.

I Staffanstorps kommun finns det inget område som omfattas av riksintresse för totalförsvaret.

För mer information avseende solceller och dess lovbefrielse, se Boverkets hemsida.

Stadsbyggnadsförvaltningen