Hoppa till huvudinnehåll

Rivningslov

Vissa byggnadsåtgärder kräver rivningslov. Här kan du läsa mer om rivningslovspliktiga åtgärder.

  • Inom detaljplanelagt område krävs det oftast rivningslov för att riva byggnader eller delar av byggnader.
  • Utanför områden med detaljplan krävs det inte rivningslov om inte kommunen har infört en utökad lovplikt i områdesbestämmelser. Även om rivningslov inte krävs kan det krävas en anmälan.
  • Vissa byggnader kräver varken rivningslov eller anmälan.

 Mer information avseende rivningslov finns på Boverkets hemsida.Öppnas i nytt fönster

Kontakta byggenheten

Bygglovshandläggare och Byggnadsinspektör

Telefonnummer
046-25 14 10 (Bygglovshandläggare)
Telefonnummer
046-25 14 12 (Byggnadsinspektör)

Besöksadress

Rådhuset, Torget 1
245 80 Staffanstorp

Besökstid:

Byggenheten har drop-in besökstid varje tisdag klockan 13:00-17:00, samt varje torsdag klockan 13:00-15:00. (under vecka 25-32 slutar tisdagens besökstid 16:00)

Det finns även möjlighet att boka möte genom bygglov@staffanstorp.se, så återkommer en handläggare med förslag på tid.

Telefontider:

Måndag klockan 10:30-12:00

Tisdag klockan 13:00-17:00 (under vecka 25-32 slutar tisdagens telefontid 16:00)

Torsdag klockan 13.00-15.00

OBSERVERA! Dag före röd dag utgår tisdagarnas och torsdagarnas besöks- och telefontid.

Stadsbyggnadsförvaltningen