Hoppa till huvudinnehåll

Marklov

Vissa byggnadsåtgärder kräver marklov. Information om detta hittar du på denna sida.

  • Marklov kan krävas för schaktning eller fyllning inom ett område med detaljplan
  • Marklov kan krävas för trädfällning, skogsplantering och markåtgärder som kan försämra markens genomsläpplighet om kommunen har infört en sådan bestämmelse i en detaljplan
  • Marklov kan krävas för schaktning, fyllning, trädfällning och skogplantering inom områdesbestämmelser

Mer information avseende marklov finns på Boverkets hemsida.Öppnas i nytt fönster

Digital ansökan av bygglov

Vid ansökan om förhandsbesked, lov eller anmälan hänvisar vi till vår e-tjänst mittbygge.seÖppnas i nytt fönster

Tänk på att du bör vara klar med alla handlingar till din ansökan samt ha dem korrekt utförda i pdf-format innan du påbörjar din ansökan i e-tjänsten.

Kontakta byggenheten

Bygglovshandläggare och Byggnadsinspektör

Telefonnummer
046-25 14 10 (Bygglovshandläggare)
Telefonnummer
046-25 14 12 (Byggnadsinspektör)

Besöksadress

Rådhuset, Torget 1
245 80 Staffanstorp

Besökstid:

Byggenheten har drop-in besökstid varje tisdag mellan klockan 13:00-17:00.

Det finns även möjlighet att boka möte genom bygglov@staffanstorp.se, så återkommer en handläggare med förslag på tid.

Telefontider:

Tisdag klockan 13:00-17:00

Måndag och fredag klockan 10.30-12.00

OBSERVERA! Dag före röd dag utgår tisdagarnas besöks- och telefontid.

Stadsbyggnadsförvaltningen