Hoppa till huvudinnehåll

Marklov

Vissa byggnadsåtgärder kräver marklov. Information om detta hittar du på denna sida.

  • Marklov kan krävas för schaktning eller fyllning inom ett område med detaljplan
  • Marklov kan krävas för trädfällning, skogsplantering och markåtgärder som kan försämra markens genomsläpplighet om kommunen har infört en sådan bestämmelse i en detaljplan
  • Marklov kan krävas för schaktning, fyllning, trädfällning och skogplantering inom områdesbestämmelser

Mer information avseende marklov finns på Boverkets hemsida.Öppnas i nytt fönster

Kontakta byggenheten

Bygglovshandläggare och Byggnadsinspektör

Telefonnummer
046-25 14 10 (Bygglovshandläggare)
Telefonnummer
046-25 14 12 (Byggnadsinspektör)

Besöksadress

Rådhuset, Torget 1
245 80 Staffanstorp

Besökstid:

Byggenheten har drop-in besökstid varje tisdag klockan 13:00-17:00, samt varje torsdag klockan 13:00-15:00. (under vecka 25-32 slutar tisdagens besökstid 16:00)

Det finns även möjlighet att boka möte genom bygglov@staffanstorp.se, så återkommer en handläggare med förslag på tid.

Telefontider:

Måndag klockan 10:30-12:00

Tisdag klockan 13:00-17:00 (under vecka 25-32 slutar tisdagens telefontid 16:00)

Torsdag klockan 13.00-15.00

OBSERVERA! Dag före röd dag utgår tisdagarnas och torsdagarnas besöks- och telefontid.

Stadsbyggnadsförvaltningen