Hoppa till huvudinnehåll

Att lämna anbud

På denna sida får du information om våra aktuella upphandlingar och om hur du som anbudsgivare ska tänka på.

Aktuella upphandlingar

Våra upphandlingar publiceras hos Opic och Pabliq. Om du vill se en lista på de upphandlingar som är aktuella klickar du på länkarna nedan.

Gå till aktuella upphandlingar OpicÖppnas i nytt fönster

Gå till aktuella upphandlingar PabliqÖppnas i nytt fönster

Kommunens upphandlingsverksamhet regleras av Lagen om offentlig upphandling, LOU. Eftersom lagen inte tillåter prenumeration på kommunens förfrågningsunderlag måste du som leverantör själv hålla dig informerad om pågående upphandlingar. De annonseras via vår webbplats, i den nationella databasen för offentliga upphandlingar i hela Sverige (Opic) och i EU:s annonsorgan för offentlig upphandling Official Journal/TEDÖppnas i nytt fönster. Förfrågningsunderlag kan begäras via brev, e-post, fax eller telefon.

Begärt förfrågningsunderlag ska lämnas ut utan dröjsmål, senast inom sex dagar.

Att tänka på vid anbud

Läs igenom förfrågningsunderlaget ordentligt snarast. Ofta finns det begränsad tid för att ställa frågor på underlaget. Det kan också ta tid att ordna begärda dokument och handlingar
Följ förfrågningsunderlagets disposition så långt det är möjligt
Svara på alla frågor som ställs och lämna alla uppgifter och dokument som begärs.

Uppfyll alla skall-krav, annars kan det leda till att anbudet förkastas
Var noggrann och ange allt som kan vara av vikt för bedömningen av anbudet. När det är inlämnat får kompletteringar och ändringar endast göras om det rör sig om uppenbara felräkningar eller felskrivningar
Lämna uppgift om anbudsgivarens/företagets fullständiga adress, fax- och telefonnummer, e-postadress, namn på den som kan lämna upplysningar om anbudet och organisationsnummer.

Behörig person/firmatecknare ska underteckna anbudet för att det ska vara giltigtSe till att kommunen får anbudet i rätt tid annars måste det förkastas.

När kommunen har fått anbudet

Alla anbuden öppnas samtidigt, kontrolleras så att alla begärda uppgifter och dokument finns med, skall-kraven är uppfyllda och inget behöver förtydligas. Sedan utvärderas anbuden i enlighet med de kriterier, som angivits i förfrågningsunderlaget. När beslut fattats om vilka som vunnit förfarandet skickas besked, beslutsmotivering och en poängbedömning till alla som lämnat anbud.

Tidigast efter tio dagar skrivs avtalen så att anbudsgivare som anser att upphandlingen handlagts på ett formellt felaktigt sätt kan begära överprövning hos Förvaltningsrätten. När avtal är tecknat kan anbudsgivare vända sig till tingsrätten med sin klagan.

Sekretess

Det råder absolut sekretess om allt som rör upphandlingen tills tilldelningsbeslutet är fattat eller upphandlingen på annat sätt är avslutad. Då upphör sekretessen och samtliga handlingar som rör upphandlingen blir offentliga. Det kan i vissa fall finnas några lagstiftade undantag där sekretessen kvarstår.

Kommunstyrelseförvaltningen