Hoppa till huvudinnehåll

Bli utförare inom kundval – Hemtjänst

I Staffanstorps kommun erbjuds medborgare valfrihet avseende hjälp i hemmet. Kundval enligt Lagen om valfrihet (LOV) gäller från och med 1 januari 2010. Som leverantör kan du, inom ramen för kundval ansöka om att bli godkänd som utförare av omvårdnad och servicetjänster i kundens bostad.

Uppdraget Omvårdnad omfattar:

  • Omvårdnad inklusive delegerad hemsjukvård
  • Servicetjänster
  • Avlösarservice
  • Ledsagarservice

Uppdraget Service omfattar:

  • Städning
  • Inköp
  • Tvätt/klädvård

Beställaren lämnar ingen volymgaranti, kundens val avgör volymen.

Villkor och krav för godkännande

Lagen om valfrihetssystem (LOV) reglerar vad som ska gälla för kommuner som vill överlåta valet av utförare av service och omvårdnadsinsatser till kunden. Alla sökanden som uppfyller kraven i förfrågningsunderlaget kommer att godkännas som utförare och kommunen kommer att teckna avtal med dem.

Förfrågningsunderlagen finns tillgängliga via nedanstående länkar:

e-Avrop – LOV, kundval ordinärt boende omvårdnad och service

e-Avrop – LOV, kundval ordinärt boende service

Så ansöker du

Kommunen tar löpande emot ansökningar. Ansökningar som kommer in behandlas i enlighet med den fastställda arbetsordningen i förfrågningsunderlagen.

Varmt välkommen med din ansökan!

Kontakta omsorgsförvaltningens verksamhetscontroller

Telefonnummer
046-25 11 00 (växel)

Omsorgsförvaltningen