Hoppa till huvudinnehåll

Bli utförare inom kundval – Särskilt boende

Staffanstorps kommun arbetar aktivt för att öka valfriheten inom de områden som kommunen ansvarar för. Den 15 juni 2015 beslutade kommunfullmäktige att införa ett valfrihetssystem enligt lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) där den enskilde själv får välja vård- och omsorgsboende.

Kommunen välkomnar utförare att inkomma med ansökan i denna upphandling enligt LOV.

Villkor och krav för godkännande

Alla sökanden som uppfyller kraven i förfrågningsunderlaget kommer att godkännas som utförare och kommunen kommer att teckna avtal med dem.

Förfrågningsunderlaget finns tillgängligt via e-Avrop – LOV, kundval särskilt boende

Valfrihetssystem innebär att den enskilde brukaren, som genom biståndsbeslut blivit beviljad ett permanent vård- och omsorgsboende enligt nedan, har rätt att välja den utförare som ska utföra tjänsten och som kommunen godkänt och tecknat avtal med. Vård- och omsorgsboendet ifråga ska vara beläget i Staffanstorps kommun. Det finns möjlighet för brukaren att byta utförare om denne inte är nöjd med sitt val.

Uppdraget ska utföras i den omfattning och på de villkor som följer av förfrågningsunderlaget. De utförare som kommunen tecknar kontrakt med kommer i valfrihetssystemet att konkurrera med andra utförare som kommunen tecknat eller kommer att teckna kontrakt med om köp av platser.

Korttidsvård, profilboende och servicehus ingår inte i valfrihetssystemet.

Så ansöker du

Kommunen tar löpande emot ansökningar skriftligen enligt anvisningar i förfrågningsunderlaget. Ansökningar som kommer in behandlas i enlighet med den fastställda arbetsordningen i förfrågningsunderlaget.

Varmt välkommen med er ansökan om att bli utförare av särskilt boende enligt LOV!

Kontakta omsorgsförvaltningens verksamhetscontroller

Telefonnummer
046-25 11 00 (växel)

Omsorgsförvaltningen