Hoppa till huvudinnehåll

Upphandlingar och inköp

När en myndighet eller en annan offentlig aktör ska köpa en vara eller en tjänst sker det normalt genom en lagstyrd upphandlingsprocess. Stat, region och kommuner upphandlar allt ifrån kontorsmaterial, livsmedel, konsulttjänster till byggentreprenader. Vår ambition är att Staffanstorps kommuns upphandlingar ska vara så ekonomiskt effektiva som möjligt för att du som medborgare ska få full valuta för dina skattepengar.

I kommunens upphandlingar är ambitionen att ha affärsmässiga, välbalanserade krav och villkor, för att uppfattas som en attraktiv handelspartner. En löpande dialog med potentiella och befintliga leverantörer är av central betydelse för kommunens upphandlingsverksamhet.

I Staffanstorps kommuns upphandlingsverksamhet har varje nämnd ett eget ansvar för de upphandlingar som genomförs inom nämndens verksamhetsområde. I upphandlingsarbetet följs gällande upphandlingslagstiftning och de gemensamma styrdokument som kommunen har beslutat om. Vi arbetar aktivt med uppföljning av hur ingångna avtal efterlevs.

Invånarnas behov i fokus

I Staffanstorps är det du själv som väljer vem som ska utföra olika kommunala tjänster såsom serviceinsatser inom hemtjänst och särskilt boende, exempelvis insatser för omvårdnad, ledsagarservice och avlösarservice. I kommunen finns sedan lång tid ett valfrihetssystem enligt lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV).

Kontakt

Ytterligare upplysningar om kommunens upphandlingsverksamhet fås enklast via medborgarkontoret som vägleder dig vidare i kommunens interna organisation.

Har du frågor gällande kundval kopplat till hälsovård och socialtjänster samt Lagen om valfrihetssystem (2008:962) är du välkommen att kontakta omsorgsförvaltningens avdelningschef för planering och verksamhetsstöd, via e-post controlleromsorg@staffanstorp.se eller kommunens växel.

För dig som är intresserad av upphandlingar finns mer information på upphandlingsmyndigheten.seÖppnas i nytt fönster

Kontakta kommunen

Organisationsnummer: 212000-1017

Telefonnummer
046- 25 11 00

Besöksadress

Rådhuset, Torget 1
245 80 Staffanstorp

Öppettider

Helgfri vardag mellan kl. 8-17. Välkommen att besöka oss!

Begränsat öppethållande 2022:

  • Under sommaren, från den 20 juni till den 19 augusti har kommunens växel och medborgarkontor öppet klockan 08-16.
  • Rådhusets öppethållanden den 5 januari, 14 april, 25 maj, 4 november och den 23 december är klockan 08-14.
  • Rådhuset öppethållanden den 27 maj är klockan 08-10.
  • Midsommarafton, julafton och nyårsafton är det stängt.

Öppethållanden för Staffanstorp och Hjärups bibliotek

Du kan göra felanmälan och lämna synpunkter på vår hemsida.

Kommunstyrelseförvaltningen, Omsorgsförvaltningen