Hoppa till huvudinnehåll

Mark och lokaler

Staffanstorps kommun har väldigt mycket att erbjuda. Vi har ett av de
bästa näringslivsklimaten i landet, som tillsammans med vårt geografiska läge gör oss. Här hittar du lokaler och mark när du vill etablera eller expandera ditt företag.

Staffanstorps kommun har inga lokaler för uthyrning, men kontakta Business PortÖppnas i nytt fönster som kan hjälpa dig vidare.

Du kan även hitta lediga lokaler på webbplatsen objektvision.se (länk öppnas i ny flik)Öppnas i nytt fönster

Verksamhetsområden

Det finns flera verksamhetsområden i Staffanstorps kommun både öster och väster om Staffanstorps tätort och i Hjärup. Såväl Staffanstorps kommun, som privata markägare äger marken.

 • Brågarps Industriområde

  Brågarps industriområde ligger i östra Staffanstorp mellan väg 108 och Industrivägen. Detaljplan medger partihandel, dock ej livsmedelshandel, kontor och småindustri, som inte är störande för närboende.

  Alla mark som kommunen har ägt är idag såld.

 • Hemmestorps verksamhetsområde

  Hemmestorps verksamhetsområde ligger i östra Staffanstorps, vid väg 108. Detaljplanen medger handel med inriktning mot sektorn hem, hus och fritid, kontor, kunskaps- och tjänsteföretag med teknisk inriktad verksamhet samt industri som inte är störande för omgivningen. Livsmedelsförsäljning är endast tillåtet på en mindre del av området.

  Delar av området ägs av kommunen och är till försäljning.

  Kommunal mark som är till försäljning finns i Objektvision (länk öppnas i ny flik)Öppnas i nytt fönster

 • Rondellens handelsområde

  Området är beläget söder om Hemmestorps verksamhetsområde. Detaljplanen medger handel, även livsmedelshandel, kontor, restaurang och handelsträdgård samt lättare industri.

  Handelsområdet ägs av MIMS AB, kontaktperson:

  Mårten Mårtensson

  Telefon: 046-23 04 00

 • Kronoslätts företagspark

  Kronoslätt Företagspark är belägen i Staffanstorps västra del i anslutning till riksväg 11. Detaljplanen medger verksamhetslokaler för industriändamål samt kompletterande verksamheter till industrin.

  Området ägs av Kronoslätts Företagspark AB, kontaktperson:

  Kilenkrysset AB

  Telefon: 0152-244 00

  E-post: info@kilenkrysset.se

 • Önsvala verksamhetsområde

  Önsvala verksamhetsområde är belägen i Staffanstorps sydvästra del i anslutning till riksväg 11. Detaljplanen medger handel, dock ej livsmedelshandel, bilservice, småindustri samt kontor.

 • Åretruntbyns verksamhetsområde (Hjärup NO 4)

  Åretruntbyns verksamhetsområde är beläget i nordöstra Hjärup i anslutning till Gamla Lundavägen och Väståkravägen Detaljplanen medger handel, verksamheter, kontor och drivmedelsstation. Området är under utbyggnad.

  Kommunen äger marken, men förhandlingar om markköp med en extern part pågår.

 • Framtida verksamhetsområden

  Läs mer om kommunens planerade verksamhetsområden på kommunens sida om Planer och byggprojektÖppnas i nytt fönster.

  Har du övriga frågor om verksamhetsmark i kommunen kontakta plan- och exploateringsavdelningen.

Kontakta oss

Plan- och exploateringsavdelningen

Telefonnummer
046- 25 11 00 (växel)

Kontakta Business Port

Annika Jalgén

VD

Mobilnummer
0709-35 00 99

Besöksadress

Business Port Staffanstorp AB
Box 77, Kometvägen 1
245 21 Staffanstorp

Stadsbyggnadsförvaltningen