Hoppa till huvudinnehåll

Rökfria miljöer

För att skydda människors hälsa är rökning förbjudet i flera typer av lokaler och utomhusmiljöer.

Från den 1 juli 2019 utökas rökförbudet bland annat till:

 • rökning av tobak och andra produkter, exempelvis elektroniska cigaretter, vattenpipor och annat som till användningssättet motsvarar rökning men som inte innehåller tobak, förbjuds på bland annat på:
  • restauranger inklusive uteserveringar
  • lokaler och entréer där allmänheten har tillträde
  • skolgårdar
  • hälso- och sjukvård
  • kollektivtrafik inklusive hållplatser/perronger
  • inhägnade platser utomhus avsedda för idrottsutövning
  • lekplatser

mindre rökrum inne på restauranger är fortsatt tillåtna om de inte är placerade så att alla gäster måste passera genom rummet. I rökrummet får ingen servering av mat eller dryck ske.

Ansvar för att upprätthålla rökförbudet

Det är du som verksamhetsutövare, ägare eller på annan grund disponerar en yta eller utrymme som ansvarar för att rökförbudet efterföljs på din uteservering.

Den som är ansvarig ska genom skyltning tydligt informera om rökförbudet och vid behov ingripa med information och tillsägelser. Om någon trots tillsägelse röker där rökning inte är tillåten, får denne avvisas.

Kontakta oss

Miljöenheten

Telefonnummer
Växel: 046-25 11 00

Besöksadress

Rådhuset, Torget 1

Stadsbyggnadsförvaltningen