Hoppa till huvudinnehåll

Alkohol och tobak

Kommunen är ansvarig för handläggning av serveringstillstånd och försäljningstillstånd avseende tobaksprodukter. En ansökan för serveringstillstånd och försäljningstillstånd av tobaksprodukter prövas utifrån de kriterier som gäller enligt lagstiftning samt enligt kommunens riktlinjer.

Försäljning av folköl samt av elektriska cigaretter och påfyllningsbehållare ska anmälas till kommunen.

Kommunen har tillsynsansvar över serveringstillstånd och tobaksförsäljning, folköl, elektriska cigaretter och påfyllningsbehållare samt över rökfria miljöer.

Stadsbyggnadsförvaltningen