Hoppa till huvudinnehåll

Gräva och schakta

För arbeten på allmän platsmark krävs tillstånd av Staffanstorps kommun. För en smidig hantering och för att kunna säkerställa kvaliteten på utförande och återställning vid grävarbeten har kommunen antagit dessa grävningsbestämmelser. Dessa bestämmelser reglerar grävningsarbeten på allmän plats och ska alltid följas, om inte annat avtalats.

Stadsbyggnadsförvaltningen