Hoppa till huvudinnehåll

Bygglov, anmälan och tillstånd

Vill du bygga nytt, bygga till, bygga om eller kanske riva något? Då kan det krävas ett bygglov eller behöver du göra en anmälan, ansöka om rivningslov eller söka marklov.

Tillstånd till att bygga, riva eller göra vissa markåtgärder lämnas av kommunen i form av bygglov, rivningslov eller marklov allt i enlighet med plan- och bygglagens bestämmelser.

Stadsbyggnadsförvaltningen