Hoppa till huvudinnehåll

Skyltning, vägvisning och allmän platsmark

Det behövs tillstånd för att nyttja allmän platsmark för arrangemang, uteserveringar, uppställning av container, byggnadsställningar med mera. Du behöver även lov att sätta upp skyltar eller andra fasta föremål och för att använda gräsmattor, gång- och cykelvägar för transport.

Vägvisning till företag, kommersiella inrättningar, allmänna institutioner, turistmål och liknande kräver tillstånd från kommunen.

Staffanstorps kommun har upprättat riktlinjer för ansökan om tillstånd för reklamskyltar och tidningsställ på allmän platsmark. Att sätta upp eller väsentligt ändra skyltar är också lovpliktigt.

Tillstånd för att använda offentlig plats

Kontakta Polisen om du vill söka tillstånd. Det tillkommer en avgift för polisens hantering.

Här läser du polisens information och hittar ansökningsblankett

Utanför planlagt område kan det krävas ett beslut av länsstyrelsen, exempelvis vid reklamskyltar utmed väg. På länsstyrelsens webbplats kan du läsa mer (länk öppnas i ny flik).Öppnas i nytt fönster

Tillstånd att stänga av gata och/eller sätta upp vägmärken

För att få tillstånd att stänga av gatan och/eller sätta upp vägmärken ska en ansökan om trafikanordningsplan, TA-plan, skickas till tekniska avdelningen via det digitala verktyget Geosecma.

Om TA-plan skickas in på grund av att en grävning ska ske ger beställaren er en länk genom vilken entreprenören kan skicka in TA-planen. Sökanden ansvarar för att boende och berörda informeras i god tid innan arbeten påbörjas.

Här gör du din ansökan

Kontakta tekniska avdelningen

Telefonnummer
046-25 11 00 (växel)

Stadsbyggnadsförvaltningen