Hoppa till huvudinnehåll

Hälsoskydd

Målsättningen med hälsoskyddsarbetet är att ge kommuninvånarna en tillvaro med god hälsa och livsmiljö. Tillsynen inom hälsoskydd går ut på att förhindra att människor blir besvärade eller sjuka på grund av miljön, det vill säga utsätts för olägenhet. Utgångspunkten för all tillsyn inom hälsoskydd är miljöbalken. Miljöbalken syftar till att främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer kan leva i en hälsosam och god miljö.

För dig som vill starta en verksamhet som innebär till exempel hygienisk behandling, skola eller förskola så bör du kontakta miljöenheten minst sex veckor innan verksamheten påbörjas, då det kan krävas en anmälan till stadsbyggnadsnämnden.

Upplevs problem i bostaden med till exempel temperatur, buller eller dålig ventilation så kan du läsa mer på vår sida om boendemiljö.

 • Anmälan

  Anmälan gäller för följande verksamheter:

  • Om du ska driva en yrkesmässig verksamhet där allmänheten erbjuds hygienisk behandling som innebär risk för blodsmitta eller annan smitta genom användning av skalpellblad, akupunkturnålar, piercingverktyg eller liknande (t.ex. fotvård, piercing, tatuering)
  • Om du ska driftsätta lokaler för skola, förskola, öppen förskola, fritidshem eller liknande.
  • Om du ska driva bassängbad för allmänheten eller som ska används av många människor.

  Anmälan ska göras i god tid så att nämnden hinner behandla ärendet, till exempel avgöra om en lämplig lokal valts. Ibland måste vissa försiktighetsmått eller skyddsåtgärder vidtagas för att undvika störningar för människor och miljö. Observera att du riskerar att få betala miljösanktionsavgift om du startar en verksamhet utan att ha anmält det.

  För blankett kontakta miljöenheten eller så hittar du den här.

 • Utökad anmälningsplikt enligt miljöbalken samt estetiska behandlingar

  Nya regler från den 1 juli 2021

  Riksdagen har beslutat om en ny lag (2021:363) om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar. Det nya regelverket börjar gälla den 1 juli 2021.

  I samband med den nya lagen har även en översyn gjorts av 38 § i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, som reglerar bestämmelser om anmälningsplikt för yrkesmässig hygienisk verksamhet. Ändringen i 38 § gör att anmälningsplikten kommer att omfatta fler verksamheter än tidigare.

  Verksamheter som blir anmälningspliktiga

  Verksamheter som blir anmälningspliktiga efter 1 juli 2021 är verksamheter där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygieniska behandlingar som innebär risk för blodsmitta eller annan smitta på grund av användningen av skalpeller, akupunkturnålar, piercingsverktyg eller andra liknande skärande eller stickande verktyg.

  Detta innebär att anmälningsplikten utvidgas till att även omfatta exempelvis användning av rakkniv mot huden, håltagningspistol och verksamheter som använder sig av andra typer av stickande/skärande verktyg som inte bedömts omfattas av anmälningsplikt tidigare på grund av att de inte ansetts kunna orsaka risk för blodburen smitta.

  Befintliga verksamheter som blir anmälningspliktiga

  Från och med 1 juli är det förbjudet att utan anmälan driva eller arrangera verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygieniska behandlingar som innebär risk för blodsmitta eller annan smitta på grund av användningen av skalpeller, akupunkturnålar, piercningsverktyg eller andra liknande skärande eller stickande verktyg.

  Verksamheter som hamnar under IVO:s tillsyn

  Verksamheter som omfattas av lag (2021:363) om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar behöver anmäla sin verksamhet till Inspektionen för vård och omsorg, IVO från och med 1 juli 2021.

  Mer information finns att hitta på, länkarna öppnas i ny flik:

  IVOs webbplatsÖppnas i nytt fönster

  Socialstyrelsens webbplatsÖppnas i nytt fönster

 • Fastighetsägarens egenkontroll

  Nästan en femtedel av befolkningen uppger att de har problem med hälsan som beror på miljön inomhus. Fastighetsägarna ansvarar för att sköta sina byggnader så att de boende inte får några besvär orsakade av brister i fastigheterna.

  Många fastigheter har ett stort underhållsbehov på grund av gamla eller felaktiga installationer av ventilation, värme och vatten. Genom systematiskt förebyggande arbete, tydliga rutiner för hur felanmälan och fastighetsunderhåll ska utföras kan man upptäcka och åtgärda fel innan de ger upphov till miljöproblem som påverkar de boendes hälsa negativt.

Kontakta oss

Miljöenheten

Telefonnummer
Växel: 046-25 11 00

Besöksadress

Rådhuset, Torget 1

Stadsbyggnadsförvaltningen