Hoppa till huvudinnehåll

Fyrverkeri, brandfarlig och explosiv vara

Explosiva varor är explosiva ämnen och blandningar, föremål som innehåller sådana ämnen eller blandningar, samt allt övrigt som tillverkas i avsikt att framkalla en explosiv eller pyroteknisk effekt. Exempel är krut, sprängämnen, ammunition, tändmedel och pyrotekniska varor såsom raketer och fyrverkerier.

Tillstånd (brandfarlig och explosiv vara)

Vad kostar tillståndet?
Typ av tillståndNytt tillståndFörnyat tillstånd
Fyrverkeriförsäljning 5 420 kronor5 018 kronor
Godkännande av föreståndare1 204 kronor1 204 kronor
Förvaring av explosiv vara, mindre än 60 kilo (kg)4 617 kronor4 215 kronor
Förvaring av explosiv vara, 60 kilo (kg) eller mer7 026 kronor5 420 kronor

För komplicerade eller särskilt tidskrävande ärenden, eller för ärenden som inte kan kategoriseras in enligt tabellen ovan ska individuell tidsberäkning tillämpas.  Avgifterna baseras på en handläggningstid för varje ärende multiplicerad med en timavgift på 803 kronor.

Tillbudsrapportering

Tillståndshavaren har en skyldighet att underrätta tillståndsmyndigheten om en olycka eller ett tillbud har inträffat till följd av en brand eller explosion. Om Räddningstjänsten varit på plats i samband med tillbudet, anses rapporteringen vara uppfylld.

Tillbuds- olycksrapport (PDF 155 KB).

Tillsyn

Vi utför regelbunden tillsyn gällande hantering av brandfarlig vara. Tillsyn sker med regelbundet intervall om ett (1), två (2) eller fyra (4) år beroende på typ av hantering. Vid tillsyn kontrolleras att hanteringen bedrivs enligt gällande hanteringstillstånd och att hanteringsföreskrifter, rutiner och bestämmelser i övrigt efterlevs.

Kommunstyrelseförvaltningen