Hoppa till huvudinnehåll

Torghandel

Här finns goda möjligheter till torghandel i centrala Staffanstorp. Vill du hyra en torgplats måste du ansöka om tillstånd för detta.

På Torget i Staffanstorp, Bråhögsplatsen, Magnoliaplatsen och Mårtenplatsen finns möjlighet till handel mellan klockan 8-18, helgfri måndag till lördag. På de allmänna försäljningsplatserna finns både fasta och tillfälliga saluplatser.

Du kan ta del av samtliga taxor och avgifter i kommunens Taxa med regler för upplåtelse av offentlig plats (se dokument längre ner på sidan).

För att bedriva torghandel måste tillstånd sökas och det gör man enkelt till tekniska avdelningen. Dit kan du också ställa frågor som gäller dessa tillstånd.

Lokala ordningsföreskrifter

Torghandel får ej bedrivas så att verksamheten innebär störning av den allmänna ordningen.  Därför har lokala ordningsföreskrifter för torghandeln i Staffanstorps kommun upprättats för att hålla ordning och säkerhet på allmän plats. Det är innehavaren av torgplatsen som är ansvarig för att känna till och följa reglerna. Den som bryter mot reglerna kan dömas till böter enligt ordningslagen.

Dokument och information

    Kontakta tekniska avdelningen

    Telefonnummer
    046-25 11 00 (växel)

    Stadsbyggnadsförvaltningen