Hoppa till huvudinnehåll

Hissar

Hissar och andra motordrivna anordningar vara utförda och installerade så att de ger ett tillfredsställande skydd för säkerhet och hälsa vid användning, skötsel, underhåll och tillsyn. Det är fastighetsägaren eller den som ansvarar för anordningen som ska se till att besiktningen utförs.

Boverket har skärpt och specificerat kraven på hissars skötsel och underhåll. De ska besiktigas innan de tas i bruk och sedan med återkommande intervaller.

Besiktning ska utföras av en besiktningsman från ett av SWEDAC ackrediterat besiktningsorgan. När besiktningen har utförts sätt information upp i hissen. Det är miljö- och samhällsbyggnads- nämnden som har tillsynsansvaret för hissar.

Boverkets allmänna råd och föreskrifter (extern länk öppnas i ny flik)Öppnas i nytt fönster

Ackrediteringsregister hittar du här (extern länk öppnas i ny flik)Öppnas i nytt fönster

Stadsbyggnadsförvaltningen