Hoppa till huvudinnehåll

Arbetsmarknadsförvaltningen

Arbetsmarknadsförvaltningen har en bred verksamhet och omfattar bland annat individ- och familjeomsorg, arbetsmarknadsinsatser, vuxenutbildning och integration. Grundläggande principer för vårt arbete är helhetssyn och den enskildes delaktighet och ansvar. Våra olika stödinsatser, vårdinsatser och behandlingsinsatser syftar alla till att stärka förmågan till förändring och oberoende.

Arbetsmarknadsförvaltningens ledning

Annette Christiansson

Förvaltningschef

Telefonnummer
046-287 17 03

Catharina Petersson

Biträdande förvaltningschef

Enhetschef planering och verksamhetsstöd

Telefonnummer
046-287 18 35

Amanda Perborn

Enhetschef vuxna

Telefonnummer
046-25 11 17

Andreas Frid

Enhetschef stöd och behandling

Telefonnummer
046-25 11 73

Besnik Ismajli

Enhetschef etablering och vägledning

Telefonnummer
046-287 17 70

Sara Håkansson

Enhetschef barn och familj

Telefonnummer
046-25 11 14

För övriga frågor

Vi har ingen telefonkatalog på vår webbplats, söker du en person kontakta oss på:

E-post: socialtjansten@staffanstorp.se

Telefonnummer: 046- 25 11 00 (växel)

E-postadresser till enskilda tjänstepersoner följer den generella e-poststandarden förnamn.efternamn@staffanstorp.se utan landsegna tecken som å, ä och ö.

Arbetsmarknadsförvaltningen