Hoppa till huvudinnehåll

Stadsbyggnadsförvaltningen

Stadsbyggnadsförvaltningen ska främja en hållbar utveckling så att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god livsmiljö med långsiktigt hållbar mark- och vattenanvändning.

Stadsbyggnadsförvaltningen

Niclas Nilsson

Förvaltningschef

Telefonnummer
046-287 17 91

Thomas Lexén

Stadsarkitekt, plan- och exploateringschef

Telefonnummer
046-25 13 27

Bertil Bengtsson

Miljö- och byggchef

Telefonnummer
046-25 12 76

Sebastian Andrén Gaudin

Geoinfo chef

Telefonnummer
046-25 16 73

Kjell Thoreson

Teknisk chef

Telefonnummer
046-25 14 20

För övriga frågor

Vi har ingen telefonkatalog på vår webbplats, söker du en person kontakta oss på:

E-post (bygglovsenheten): bygglov@staffanstorp.se

E-post (plan- och exploateringsenheten): plex@staffanstorp.se

E-post (kartor och mätning): kartor@staffanstorp.se

E-post (miljöavdelningen): miljo@staffanstorp.se

E-post (tekniska enheten): teknik@staffanstorp.se

Telefon: 046- 25 11 00 (växel)

E-postadresser till enskilda tjänstemän följer den generella e-poststandarden förnamn.efternamn@staffanstorp.se utan landsegna tecken som å, ä och ö.

Stadsbyggnadsförvaltningen