Hoppa till huvudinnehåll

Kommunstyrelseförvaltningen

I kommunstyrelseförvaltningen finns centrala funktioner i Staffanstorps kommun som exempelvis säkerhetsenheten, medborgarkontor, kansli och arkiv, ekonomi och kommunikation.

Kommunstyrelseförvaltningen

Per Almström

Kommundirektör

Telefonnummer
046- 25 12 44

Cecilia Jansson

Biträdande kommundirektör och VD för kommunens bolagskoncern

Telefonnummer
046-25 12 29

Henrik Lethin

Stab- och säkerhetschef

Telefonnummer
046- 25 12 39

Trygghets- och säkerhetsenhet

vakt@staffanstorp.se
Journummer: 0722- 43 06 69

Johan Ahlberg

Kanslichef

Telefonnummer
046- 25 12 78

Georg Heuwing

Chef utredningsenheten

Telefonnummer
046-287 17 65

Ann Rosell

HR-chef

Telefonnummer
046-25 14 49

Bertil Persson

Räddningschef

Telefonnummer
046-25 14 01

Simon Jørning Webrant

Ekonomichef

Telefonnummer
046-25 14 67

Kommunstyrelseförvaltningen