Hoppa till huvudinnehåll

Markanvisning Vikhem V – avslutad

Markanvisningen för Vikhem V är avslutad och vi vill tacka för alla bidrag som vi fick in. Det var inte lätt att välja ut de vinnande förslagen, men slutligen så föll valen på följande förslag.

Område B: Svartesjö med L arkitekter
Område C: Lernacken med Link arkitekter
Område E: Resona med Arkitema
Område F och G: Stadsallén Bostad AB med Liljewall arkitekter AB

De vinnande förslagen motsvarade bäst kommunens förväntningar att bygga en attraktiv stadsdel med varierad bebyggelse och boendeformer.

Stadsbyggnadsförvaltningen