Hoppa till huvudinnehåll

Disponentvillan

I utvecklingen av Sockerstan från industriområde till blandstad ska Disponentvillan bevaras och omvandlas till en given mötesplats, så som parkcafé och/eller restaurang/bar. Arbetet med att omvandla byggnaden startade under hösten 2022.

Disponentvillan ligger i direkt anslutning till Sockerbruksparken där vissa delar av parken kommer att rustas upp i olika etapper. Disponentvillan från omkring 1905 är en del av Staffanstorps sockerbruksområde – nu Sockerstan.

Byggnaden uppfördes som tjänstemannabostad till Disponenten. Disponentvillan är uppförd i tegel med drag av snickarglädje. Byggnaden är delvis förändrad men bevarar vissa ursprungliga detaljer såsom fönsteromfattningar i tegel och rombformad mönstermurning i frontespisen. Byggnaden är särskilt värdefull och mycket viktig för Staffanstorp ur ett kulturhistoriskt perspektiv som en av Staffanstorps äldsta bebyggelse.

Illustration, Kanozi arkitekter.

Kontakt

Annika Wallin Jalgén
VD Businessport Staffanstorp
0709-35 00 99
annika.jalgen@businessport.se

Susanna Falck
Planarkitekt
046-251424
susanna.falck@staffanstorp.se

Patrik Karlsson
Exploateringsingenjör
070-730 86 38
patrik.karlsson@staffanstorp.se

Stadbyggnadsförvaltningen