Hoppa till huvudinnehåll

Etapputbyggnad

Sockerstan är ett stort utvecklingsprojekt som innehåller ca 1200 bostäder, därmed delas utbyggnaden och planeringen in i etapper (1-5). Två detaljplaner har vunnit laga kraft och är färdigställda, Sockerstan Kontoret och Sockerstan Vårdboende (etapp 0) som består av två kvarter. Just nu pågår planeringen av Sockerstan etapp 1 som innehåller ca 500 bostäder. Klicka här för att läsa mer.

Den första detaljplanen för Sockerstan vårdboende vann laga kraft under sommaren 2017 och hela kvarteret färdigställdes under 2021. Detaljplanen för Sockerstan Kontoret vann laga kraft under vintern 2019 och färdigställdes under våren 2023.

I den första etappen (1) binds de två planerade kvarteren (0) samman och Sockerstans kärna längs Sockerallén och Fabriken byggs. Här ingår de viktiga offentliga platserna Sockertorget, Fabrikspassagen och Södra villaplatsen som etableras tidigt i utbyggnaden av stadsdelen. Den andra etappen (2) utgörs av Sockerbruksgården samt angränsande radhusområde i norra delen av Sockerstan. Därefter följer den tredje (3) etappen som består av uttrycksfulla punkthus i parkmiljö öster om Sockerbruksparken. I den fjärde (4) etappen byggs kvarteren mot järnvägen ut och i den femte etappen (5) byggs den östra delen av Sockerstan. Samtidigt som bostadskvarteren byggs ut utvecklas de stora parkerna.

Stadsbyggnadsförvaltningen