Hoppa till huvudinnehåll

Sockerstan

På det gamla sockerbruksområdet på östra sidan om järnvägen i centrala Staffanstorp växer den nya stadsdelen Sockerstan fram.

Med god tillgång till kollektivtrafik ska Sockerstan utvecklas som en tät blandstad med en variation av boendeformer, kontor, service, handel och kulturlokaler. Exploateringsgraden ska vara hög för att utnyttja det centrala, kollektivtrafiknära läget.

  • Unik karaktär och identitet

    Delar av den gamla bruksmiljön kommer att bevaras för att ge Sockerstan en unik karaktär och identitet, som knyter an till områdets historia. Mötet mellan nytt och gammalt bidrar till att skapa de spännande, inspirerande miljöer som Sockerstan ska präglas av.

    Sockerstan ska utvecklas som en grön stadsdel som uppmuntrar till rekreation och en hållbar livsstil. Som ett led i denna ambition planeras upprustning och utveckling av Sockerbruksparken i norr och Sockerbrukskullarna i öster. Tillsammans med nya platsbildningar och gaturum kommer parkmiljöerna att fungera som viktiga mötesplatser i den nya stadsdelen.

  • Var ligger Sockerstan

    Sockerbruksområdet ligger centralt i Staffanstorp, i anslutning till parker och grönstråk, nära centrum och med mycket goda kommunikationer till både Malmö och Lund. Kommunikationerna till omvärlden är bland de bästa i regionen, du tar dig till Malmö, Lund eller Sturups flygplats på mindre än 20 minuter! Köpenhamns flygplats Kastrup och utlandssemestern ligger bara 40 minuter bort!

Illustrationsplan

Kontakta oss

Kontakta Plan- och exploateringsenheten

Telefonnummer
046- 25 11 00 (växel)

Adress

Stadsbyggnadsförvaltningen
Staffanstorps kommun
245 80 Staffanstorp

Stadsbyggnadsförvaltningen