Hoppa till huvudinnehåll

Nordanå – Detaljplan för Nordanå 10:17, 10:18 med flera

Syftet med detaljplanen för Nordanå 10:17, 10:18 med flera är att pröva byggnation för cirka 100 småhus. Detaljplanen ska även reglera gatumark, parkmark med dagvattenhantering samt naturmark.

Kontakta oss

Kontakta Plan- och exploateringsenheten

Telefonnummer
046- 25 11 00 (växel)

Adress

Stadsbyggnadsförvaltningen
Staffanstorps kommun
245 80 Staffanstorp

Stadsbyggnadsförvaltningen