Hoppa till huvudinnehåll

Annero bostäder – Detaljplan för del av Stanstorp 1:177

Planens syfte för del av Stanstorp 1:177 är att möjliggöra byggnation av bostäder av varierande karaktär på den plats där tidigare Anneroskolan låg.

Det tillskott av bostäder som planen medger avser att fungera som ett förtätande tillskott till en redan väl utvecklad del av Staffanstorp där stora gröna kvaliteter återfinns. Området avser få en varierad bebyggelse som ämnar att anknyta samt komplettera den omkringliggande bebyggelsen och grönstrukturen.

Kontakta oss

Kontakta Plan- och exploateringsenheten

Telefonnummer
046- 25 11 00 (växel)

Adress

Stadsbyggnadsförvaltningen
Staffanstorps kommun
245 80 Staffanstorp

Stadsbyggnadsförvaltningen