Hoppa till huvudinnehåll

Åkershus – Detaljplan för Stanstorp 1:874 med flera

Detaljplan för Stanstorp 1:874 med flera, Åkershus. Planområdet är beläget i Staffanstorps centrum, söder om Genvägen/Gullåkraskolan och väster om Bråhögsskolan.

Syftet med detaljplanen är att underlätta och effektivisera framtida förvaltning och underhåll av exploateringsområdet genom detaljplaneläggning av allmän plats och kvartersmark
för befintlig byggnation.

Planläggningen ska möjliggöra en korrekt avgränsning av befintlig allmän plats, samt möjliggöra ett flertal marköverföringar som innebär att huvudmannaskapet för allmän plats övergår från enskilt till kommunalt.

Detaljplanen förväntas antas våren 2024.

Kontakta oss

Kontakta Plan- och exploateringsavdelningen

Telefonnummer
046- 25 11 00 (växel)

Adress

Stadsbyggnadsförvaltningen
Staffanstorps kommun
245 80 Staffanstorp

Stadsbyggnadsförvaltningen