Hoppa till huvudinnehåll

Åkershus – Detaljplan för Stanstorp 1:874

Detaljplan för Stanstorp 1:874 m.fl, Åkershus. Planområdet är beläget i Staffanstorps centrum, söder om Genvägen/Gullåkraskolan och väster om Bråhögsskolan.

Syftet med detaljplanen är att underlätta och effektivisera framtida förvaltning och underhåll av exploateringsområdet genom detaljplaneläggning av allmän plats och kvartersmark
för befintlig byggnation.

Planläggningen ska möjliggöra en korrekt avgränsning av befintlig allmän plats, samt möjliggöra ett flertal marköverföringar som innebär att huvudmannaskapet för allmän plats övergår från enskilt till kommunalt.

Detaljplanen förväntas antas under 2023.

Kontakta oss

Kontakta Plan- och exploateringsenheten

Telefonnummer
046- 25 11 00 (växel)

Adress

Stadsbyggnadsförvaltningen
Staffanstorps kommun
245 80 Staffanstorp

Stadsbyggnadsförvaltningen