Hoppa till huvudinnehåll

Nordanå – Detaljplan för Nordanå 3:76, 3:78 med flera

Syftet med detaljplanen för Nordanå 3:76, 3:78 med flera är att pröva byggnation för cirka 60 radhus. Detaljplanen ska även reglera gatu- och parkmark med dagvattenhantering.

Kontakta oss

Kontakta Plan- och exploateringsenheten

Telefonnummer
046- 25 11 00 (växel)

Adress

Stadsbyggnadsförvaltningen
Staffanstorps kommun
245 80 Staffanstorp

Stadsbyggnadsförvaltningen

Relaterade sidor