Hoppa till huvudinnehåll

Södra Stanstad – Detaljplan för del av Stanstorp 1:6 m fl

Stadsbyggnadsnämnden beslutade 2019-06-19 att anta detaljplanen för del av Stansad 1:6 med flera Södra Stanstad. Planen vann laga kraft 2020-07-10.

Planområdet ligger i södra delen av Staffanstorps centrum och omfattar bland annat det gamla busstorget och den befintliga  vårdcentralen. Området är cirka två hektar stort och marken ägs i huvudsak av kommunen.

Syftet med projektet är att möjliggöra uppförandet av cirka 300 bostäder uppdelat på tre kvarter med möjlighet till verksamhetslokaler, samt en ny vårdcentral och folktandvård. Detaljplanen möjliggör för Staffanstorps centrum att växa söderut mot Malmövägen och på så vis bli synligare i stadsbilden.

Kontakta oss

Kontakta Plan- och exploateringsenheten

Telefonnummer
046- 25 11 00 (växel)

Adress

Stadsbyggnadsförvaltningen
Staffanstorps kommun
245 80 Staffanstorp

Stadsbyggnadsförvaltningen