Hoppa till huvudinnehåll

Västra Södervången – Ändring av detaljplan för Önsvala 2:41, del av Stanstorp 5:1

Syftet med detaljplanen för Önsvala 4:10 är att möjliggöra för uppförandet av verksamhet i form av en restaurang samt att möjliggöra för handelsändamål på övriga delar av planområdet.

Planförslaget var ute på granskning under perioden 2022-03-30 till 2022-04-13. Genomförandeavtal håller på upprättas i samråd med exploatören. Nästa steg i planprocessen är antagande.

Kontakta oss

Kontakta Plan- och exploateringsenheten

Telefonnummer
046- 25 11 00 (växel)

Adress

Stadsbyggnadsförvaltningen
Staffanstorps kommun
245 80 Staffanstorp

Stadsbyggnadsförvaltningen