Hoppa till huvudinnehåll

Västra Södervången – Ändring av detaljplan för Önsvala 2:41, del av Stanstorp 5:1

Syftet med detaljplanen för Önsvala 4:10 är att möjliggöra för uppförandet av verksamhet i form av en restaurang samt att möjliggöra för handelsändamål på övriga delar av planområdet.

Planförslaget var ute på granskning under perioden 30 mars 2022 till den 13 april 2022. Genomförandeavtal håller på upprättas i samråd med exploatören. Nästa steg i planprocessen är antagande.

Kontakta oss

Kontakta Plan- och exploateringsavdelningen

Telefonnummer
046- 25 11 00 (växel)

Adress

Stadsbyggnadsförvaltningen
Staffanstorps kommun
245 80 Staffanstorp

Stadsbyggnadsförvaltningen