Hoppa till huvudinnehåll

Stanstorpsskolan – Detaljplan för del av Stanstorp 1:177 med flera

Detaljplan för del av Stanstorp 1:177 med flera, Stanstorpsskolan i Staffanstorps tätort syftar till att möjliggöra en ny skolbyggnad för cirka 550 elever med tillhörande idrottshall. Detaljplanen syftar även till att anpassa detaljplanen till rådande förhållanden för hur fastigheten Stanstorp 1:177, norr om skolan, är bebyggd och används idag.

Planen vann laga kraft den 13 april 2022.

Kontakta oss

Kontakta Plan- och exploateringsavdelningen

Telefonnummer
046- 25 11 00 (växel)

Adress

Stadsbyggnadsförvaltningen
Staffanstorps kommun
245 80 Staffanstorp

Stadsbyggnadsförvaltningen