Hoppa till huvudinnehåll

Anton Pers plan

Projektet Anton Pers plan, Stanstorp 1:83 mfl, är beläget i korsningspunkten Malmövägen/Södra Lundavägen i Staffanstorps tätort. Det berörda området är ca 0,76 ha stort och berör fyra fastigheter som Angelica fastigheter AB äger; Stanstorp 1:208, Stanstorp 1:202, Stanstorp 1:83, Stanstorp 1:198. Del av fastigheten Stanstorp 1:6 ägs av Staffanstorps kommun.

Planförslaget var ute på granskning mellan 28 juni 2023 till 20 juni 2023. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för förtätning med kvartersbebyggelse innehållandes bostäder och centrumverksamhet. Bebyggelsens utformning ska hålla hög kvalitet och inneha stor variationsrikedom i bland annat material, utformning och höjder.

Syftet med planens höjder är att trappa upp från väst till öst, att skapa variation i takavslut med framför allt sadeltak samt att uppnå högst 5 våningar. Efter granskningen sammanställs inkomna synpunkter i ett så kallat granskningsutlåtande som skickas ut till dem som har haft synpunkter, inför antagandet av detaljplanen. Mellan granskning och antagande arbetas granskningssynpunkter in i planen.

Kontakta oss

Kontakta Plan- och exploateringsavdelningen

Telefonnummer
046- 25 11 00 (växel)

Adress

Stadsbyggnadsförvaltningen
Staffanstorps kommun
245 80 Staffanstorp

Stadsbyggnadsförvaltningen

Relaterade sidor